SL

  Registracija virtualno

  Registracija udeležencev

  Kontaktni podatki za informacije o registraciji so na voljo na:

  Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
  Za Oftalmološki kongres 2021    
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel: 01 2417 136
  Faks: 01 2417 296
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  • Vsi specializanti morajo kotizaciji priložiti potrdilo o opravljanju specializacije.
  • Upokojenci in študenti medicine so oproščeni kotizacije. Za več info. pišite na registration@cd-cc.si.

  Plačana kotizacija vključuje:

  • vstop na vsa spletna predavanja,
  • zbornik izvlečkov v PDF na spletni strani ,
  • komunikacija  z udeleženci.
  Kotizacija za člane Združenja oftalmologov Slovenije (ZOS) 150 €
  Kotizacija za nečlane ZOS 250 €
  Kotizacija za specializante, člane ZOS * 30 €
  Kotizacija za specializante, nečlane ZOS * 100 €

  Registration fee for the member of the Slovenian Ophthalmology Association 150 €
  Registration fee for the non-member of the Slovenian Ophthalmology Association 250 €
  Registration fee for the Resident member of the Slovenian Ophthalmology Association 30 €
  Registration fee for the Resident non-member of the Slovenian Ophthalmology Association 100 €
  All fees include VAT.
  The registration fee for participants, residents includes:
  • Admission to all scientific sessions
  • Book of abstracts in PDF 
  • Networking


  Brezplačna kotizacija za medicinske sestre vključuje:

  • vstop na vsa predavanja,
  • zbornik z izvlečki na spletni strani kongresa ,

  Opomba

  Letna članarina ZOS znaša za:

  • specialiste 50 EUR
  • specializante 35 EUR

  Članarino poravnajte z nakazilom:

  Prejemnik: Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo
  Dunajska cesta 162
  1001 Ljubljana
  IBAN: SI56 02222-0019518588
  Namen: Članarina 2020
  Referenca: SI 00 20500 (OBVEZNO)

  Plačila Kotizacij

  • z nakazilom na transakcijski račun: SI56 0110 0600 0022 527, Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana Sklic na št. 00-621100120 (pri elektronskem plačilu prek Klik NLB ali SKB uporabite sklic na št.:  00 09999)
  • po izstavljenem računu (ob registraciji navedite podatke plačnika)
  • s plačilno kartico (Visa, Mastercard, Diners)

  Pomembno!

  Vsa plačila morajo biti označena s pripisom “OFTALMOLOGI 2021” in z imenom/imeni udeleženca ali spremljevalca.

  Osebnih čekov ali čekov podjetja ne sprejemamo.

  Potrditev

  Registracijo vam bomo pisno potrdili, takoj ko bomo od vas prejeli vse podatke (popolno prijavnico) in plačilo oz. dokazilo o plačilu.

  Odpovedi

  Vsaka odpoved prijave naj bo pisna in naslovljena na kongresni sekretariat. Pri odpovedih, prejetih do 30. aprila 2021, bomo vrnili kotizacijo z odbitkom 30 EUR. Po tem datumu vplačil ne bomo vračali. Prosimo, da skupaj z odpovedjo pošljete tudi popolne podatke o bančnem računu. Zneski, plačani s kreditnimi karticami, bodo vrnjeni imetnikom teh kartic.

  Kongresni sekretariat
  Alenka Kregar
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel.: 01 2417 133, 031 863 373
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  Informacije o  registraciji
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel: 01 2417 136
  Faks: 01 2417 296
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.