SL

  Strokovni izvlečki

  Oddaja izvlečka / abstract submission

  Rok za oddajo izvlečkov

  28. Marec 2021

  Tema kongresa

  Vabimo vas, da na kongresu ustno predstavite svoje klinično in/ali raziskovalno delo. Svoj prispevek nam do 28. marca 2021 pošljite v obliki izvlečka preko spletne prijave, pripravljenega po spodnjih navodilih. Kot prvi avtor boste  lahko v programu ustno predstavili največ en 7 minutni prispevek, ali 5 minutni video prispevek .

  Prav tako mora biti poslan tudi izvleček za specializante v 3-minutni tekmovalni sekciji v četrtek , 20.5. od 17.00 do 19.00 ure.  Sodelovanje v tekmovalni sekciji ne izključuje predstavitev prispevka v rednem delu. programa.

  JEZIK NA KONGRESU

  Jezika na kongresu bosta slovenski in angleščina. Vse slikovno gradivo mora biti opremljeno z angleškimi napisi.

  Congress topic

  You are invited to present your clinical and/or research work orally at the Congress. Please submit your paper as an abstract, prepared according to the instructions below, via online application no later than 28 March 2021. As the presenting author, you are entitled to a maximum of one 7-minute oral presentation or a 5-minute video presentation in the programme.

  Medical interns should send their abstracts for the 3-minute competition section on Thursday, 20 May, between 5 p.m. and 7 p.m. Participation in the competition section does not preclude the presentation of a paper within the context of the regular programme.

  CONGRESS LANGUAGES

  The congress languages are Slovenian and English. All visual materials should include English captions.

  Navodila predavateljem

  • Besedilo izvlečkov mora biti organizirano v naslednji strukturni obliki: NAMEN, METODE, REZULTATI, ZAKLJUČEK in v angleščini PURPOSE, METHODS, RESULTS, CONCLUSION. (Izjave, kot so "ugotovitve rezultatov" ali “poročali bomo o tem in onem” niso sprejemljive)
  • Izvleček v angleščini in slovenščini naj v celoti ne obsega 400 besed, v tem se ne upošteva naslov, imena avtorjev, ustanov.
  • Naslov izvlečka naj bo napisan z velikimi črkami v slovenščini in angleščini ločen z ločilno črto "/". 
  • Skic, tabel in drugih ilustracij, se ne sme vključiti v izvlečku. 
  • Avtorjeva odgovornost je, da naloži pravilen izvleček. Morebitne napake v črkovanju, slovnici ali znanstvenih dejstev bodo reproducirane kot  jih je vnesel avtor. 
  • Izvleček mora naložiti avtor, ki ga predstavlja. Avtor mora izpolniti vsa potrebna polja na spletnem obrazcu za oddajo izvlečkov.
  • Če se prvi avtor (avtor ki predstavlja) ne more predstaviti, mora nemudoma obvestiti tajništvo kongresa v pisni obliki, kdo od soavtorjev bo odgovoren za predstavitev. Le v skrajnem primeru naj avtor pošlje pisni umik v tajništvo kongresa. Vnesite avtorje v vrstnem redu (z avtorjem, ki predstavlja), ki jih je treba vključiti v izvleček. 

  Pošiljatelje izvlečkov bo programski odbor obvestil o sprejetju njihov prispevkov najkasneje do 2. aprila 2021. Ocena prispelih prispevkov in uvrstitev v posamezne oblike prestavitev je izključna pravica programskega odbora.
  Prosimo vas, da kotizacijo poravnate najkasneje do 17. aprila 2021, sicer vaš izvleček ne bo prisoten v zborniku povzetkov.
   
  Izvlečki bodo objavljeni v PDF kongresnem zborniku na spletu in mobilni aplikaciji.

  Informacije za predavatelje

  Čas za ustno predstavitev (ne le enega kliničnega primera) bo omejen na 7 minut .  V 5-minutno video prezentacijo je vštet video posnetek, ki bo objavljen na spletni platformi. Vabljena predavanja bodo omejena na 15 minut.  Čas sponzorskega predavanja je omejen na 7 minut. Ustne predstavitve bodo v naprej posnete in bodo poslana navodila za pripravo. Na koncu vsake sekcije bo potekala diskusija v živo.
  Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s predložitvijo izvlečka, se obrnite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Razkritje nasprotja interesov

  Vsi avtorji morajo razkriti vsakršno mogoče nasprotje interesov. Ustne predstavitve mora spremljati projekcija izjave o nasprotju interesov.

  Abstract submission instructions

  • Your abstract should be organized in the following sequence: PURPOSE, METHODS, RESULTS, CONCLUSION. (Wordings such as "result findings" or "the paper reports on this and that" are not acceptable);
  • The abstract in English and Slovenian should not exceed 400 words in its entirety, without taking into account the title, the names of the authors or institutions;
  • Sketches, tables and other illustrations should not be included in the abstract;
  • It is the responsibility of the author to upload the correct abstract. Any errors in spelling, grammar, or scientific facts will be reproduced as submitted by the author;
  • The abstract should be uploaded by the presenting author. The author must fill in all the necessary information on the online submission form;
  • If the submitting author (the presenting author) is unable to give the presentation, the Congress Secretariat must be immediately informed in writing of the co-author that will make the presentation. Only as a last resort may the author submit a written withdrawal to the Congress Secretariat. Please enter the authors in the order of priority (including the presenting author) to be listed in the abstract.

   

  The Programme Committee will inform the submitting authors about the acceptance of their submissions no later than 2 April 2021. Assessing submissions and assigning the formats of presentation is the exclusive right of the Programme Board.

  You are requested to pay the registration fee no later than 17 April 2021. Failure to do so precludes your submission’s inclusion in the book of abstracts.

   

  The abstracts will be included in the Congress’s PDF book of abstracts posted online and available on the mobile app.

   

  Information for presenters

  The time slot for an oral presentation (not just one clinical case) is limited to 7 minutes.  The 5-minute video presentation includes a video that will be uploaded to the online platform. The invited talks are limited to 15 minutes . Sponsored presentations are limited to 7 minutes. Oral presentations are to be pre-recorded; instructions for preparation will follow in due time. There will be a live discussion at the end of each session.
  For any questions regarding abstract submission please contact:
  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Disclosure of conflicts of interest

  All authors must disclose any potential conflict of interest. Oral presentations must be accompanied by a projection declaring any conflict of interest or absence thereof.

  Kongresni sekretariat
  Alenka Kregar
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel.: 01 2417 133, 031 863 373
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  Informacije o  registraciji
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel: 01 2417 136
  Faks: 01 2417 296
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.